Smørum Kulturhus søger borgeres ideer til brug af 750.000 kr. på borgermøde den 26. februar

Foto: Egedal kommune.
dato

Borgermøde for afgørende input til forbedringer af Smørum Kulturhus den 26. februar 2024

Et vigtigt borgermøde vil finde sted den 26. februar 2024 med det formål at indsamle borgernes idéer og forslag til, hvordan en betydelig sum på 750.000 kr. kan anvendes til forbedringer af Smørum Kulturhus. Dette møde giver lokalsamfundet en enestående chance for direkte at påvirke fremtidens faciliteter og aktiviteter i kulturhuset.

Mødet er åbent for alle interesserede, og det kræves ikke forhåndstilmelding for at deltage. Det vil foregå ved Flodvej 68, 2765 Smørum, fra kl. 16.30 til 18.30. Dette er en gylden mulighed for at ytre sine tanker og ønsker vedrørende kulturhusets fremtid.

For borgere, der ønsker at bidrage med input, men som ikke har mulighed for at deltage personligt, er det muligt at sende sine ideer og forslag via e-mail til kulturogfritid@egekom.dk. Yderligere information kan også indhentes hos By, kultur og fritid på Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke, via e-mail By-Kultur-Borgerservice@egekom.dk eller telefonisk på 7259 6000.

Med finansieringen fra byrådet på 750.000 kr. til Smørum Kulturhus for 2024 er det hensigten, at borgernes feedback og ønsker skal spille en central rolle i de overvejelser, der gøres af både administrationen og politikere i forhold til fremtidige tiltag i huset.

Dette initiativ er et eksemplarisk udtryk for samarbejde og inddragelse af borgerne i udviklingen af lokale faciliteter, hvilket forstærker fællesskabet og sikrer, at midlerne anvendes på en måde, der bedst imødekommer lokalbefolkningens behov og ønsker.

https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2024/februar/kom-til-borgermoede-om-smoerum-kulturhus/

Kilde: Egedal Kommune