Nyheder fra Smørum

9 °
Overskyet

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Smørum og omegn

Job tilbydes:
Sødalen Fritids – og Ungdomsklub søger en uddannet pædagog i et barselsvikariat på 33 timer pr. 1. november 2022 – 1. april 2023 med mulighed for forlængelse
Sødalen Fritids –og Ungdomsklub er et almindeligt fritids-og ungdomsklubtilbud med en dyrefaglig profil beliggende i Smørum og er en af de 8 klubber i Klub Egedal.Vi har børn i Fritidsklubben fra 4. – 7. årgang, og et ungdomsklubtilbud for 7. årgang og op til og med det 17 år.Du vil blive en del af både Fritids – og Ungdomsklubben, og skal derfor regne med en arbejdstid der primært vil ligge i tidsrummet mellem kl. 9.00 – 18.00 samt 1 aftenvagt om ugen til 21.00. Weekendarbejde kan forekomme og du skal være indstillet på kolonier og andre arrangementer ud over din normale arbejdstid.Vi søgerVi søger dig som er uddannet pædagog og som har en høj relationskompetence til at kunne motivere, engagere og inspirere vores børn og unge. Du skal have erfaring med at stå i et køkken, da dette vil blive dit primære arbejdsområde.Du vil komme til at stå for bestilling af madvarer, praktiske opgaver med rengøring og orden i køkkenet, lave madplaner, tilberede mad til børnene hver eftermiddag- og til særlige arrangementer, samt stå for diverse madlavnings- og bageaktiviteter med børnene/de unge i køkkenet. Vi ser også gerne at du kan lave madprojekter over bål, da udelivet er i højsædet i Sødalen.Det er en stor fordel hvis du har hygiejnebevis.    Du skal være teoretisk velfunderet og fagligt dygtig, og det er vigtigt du er en god teamplayer som løfter med dine kollegaer og selvstændigt kan tage initiativ og gå i gang med opgaverne.Vi arbejder med skriftlighed og pædagogisk systematik, og derfor skal du have gode kommunikative evner og formå at koble det teoretiske med praksis.Vi forventer at du vil medvirke til at udvikle Sødalen på et fagligt, positivt og engageret niveau, og til gengæld kan vi tilbyde en god og fleksibel arbejdsplads med søde dygtige kollegaer og et godt arbejdsmiljø.Du kan kontakte Sødalens daglige leder Heidi Larsen på tlf. 72 598 598 hvis du har spørgsmål til stillingen.Der er ansøgningsfrist den 29. september 2022, og vi forventer at afholde samtaler den 30. september i tidsrummet mellem kl. 10.00 – 14.00. Tiltrædelse er pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt.Vi indhenter børne –og straffeattester samt referencer skal være i orden.Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst.Vi glæder os til at læse din ansøgning.
Egedal Kommune
Indrykket 23. september på JobNet
Job tilbydes:
Er du vores nye organist og korleder?
En stilling som organist ved Ledøje og Smørum Kirker i Ledøje-Smørum Pastorat er ledig pr. 1. december 2022. Stillingen er på 25 timer pr. uge. Du skal i samarbejde med vores anden organist og de øvrige medarbejdere understøtte menighedsrådets vision om et aktivt musikliv i sognene og varetage følgende opgaver: Spille til gudstjenester i vores kirker og institutioner, samt til kirkelige handlinger og      arrangementer i Ledøje-Smørum Sogne. Der afholdes gudstjenester i begge kirker hver søndag. Understøtte og videreudvikle et aktivt musikliv i sognene Indgå i afløsningsordning med vores anden organist. Medvirke ved konfirmandundervisning og andre aktiviteter i sognene f.eks. koncerter og sangaftener. Vi søger en organist, som vil være med til at lede vores kor og du skal derfor være åben for undervisning af både børn, unge og voksne. Du skal være med til at varetage sognenes korarbejde sammen med vores anden organist. Vi har i øjeblikket 2 kor, et Spirekor med børn i 3. klasse og et Voksent kor ”Med på noderne”. Men vi vil også gerne have et ungdomskor og et Seniorkor igen. Ledøje og Smørum kirker ligger i Egedal Kommune og er den del af Frederikssund Provsti. Egedal kommune er en kommune i stor udvikling med mange nye tilflyttere. Smørum Kirke er en middelalderkirke fra ca. 1170. Ledøje Kirke er bygget ca. 1250 og er i to etager og dermed den eneste kirke i landet, hvor man kan holde gudstjeneste i både over- og underkirken. Orglet i Smørum Kirke er bygget til kirken i 1989 af Poul-Gerhard Andersens Orgelbyggeri (i dag: P. G. Andersen & Bruhn). Efter ombygning i 2020 ved samme firma har orglet nu 16 registre fordelt på to manualer og pedalværk. Orglet i Ledøje Kirke blev leveret i 1975 af Jensen & Thomsen Orgelbyggeri og har 13 registre fordelt på ligeledes to manualer og pedalværk. Vi forventer, at du: Har sans for liturgi og lader musikken understøtte kirkens forkyndelse og menighedssang ved gudstjenester, kirkelige handlinger, samt mange andre aktiviteter, hvor musikken spiller en vigtig rolle. Mestrer både klassiske og rytmiske genre. Vi har indkøbt elektrisk orgel og klaverer til at understøtte musikken. Er interesseret i at drive og udvikle det musikalske liv med kollegaer, frivillige og menighedsrådet. Der er i stillingen pligt til at gøre tjeneste ved begge kirker i sognene, Konfirmandhuset (vores sognegård) og på Plejehjemmet Porsebakken. Konfirmandhuset er omdrejningspunktet for mange aktiviteter i pastoratet. Ansættelse sker ved Ledøje-Smørum Sognes Menighedsråd beliggende Flodvej 73 E, 2765 Smørum Ansættelse af en PO- eller KMOK-uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010. Ansættelse af ansøger med kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) vil være omfattet af overenskomst for akademikere i staten og tilhørende protokollat for DOKS-organister.  Ansættelse af en kirkemusiker som organist vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 323.491,82 kr. – 394.181,66 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.621,62 kr. – 64.643,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Årslønnen for ansøgere med eksamen som kirkemusiker med orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 312.149,65 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 327.963,60 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 24.269,83 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 289.853,17 kr. – 423.630,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 297.284,95 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.341,85 kr. (nutidskroner).OK tillæg på 963,99 kr. (nutidskroner).Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.Ovenstående oplysninger om løn, OK-tillæg samt rådighedstillæg er gældende for en fuldtidsstilling (37 t/uge) og kvoteres derfor i overensstemmelse med den aktuelle stillings ansættelsesbrøk (pt. 21/37). Ansøgning med relevante bilag mærket Ansøgningen sendes på mail 7185fortrolig@sogn.dk eller til Ledøje-Smørum Menighedsråd, Flodvej 73E, 2765 Smørum. Ansøgningen skal være Menighedsrådet i hænde senest den 2. oktober 2022 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler og prøvespil foregår i Smørum kirke i uge 41. Der vil blive indhentet referencer og børneattest. Du er velkommen til at henvende dig til organist Ole Schousboe tlf. 27201872 eller Formand Søren Slotsø tlf. 40 272111 eller kontaktperson Susanne S. Hansen tlf. 28225711. Du kan se mere om Ledøje Smørum Sogne og vores aktiviteter på hjemmesiden www.lskirker.dk Vi ser dig gerne som en fast del af vores dagligdag.
Ledøje-Smørum Menighedsråd
Indrykket 19. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk