Egedal Kommune ser frem til at tackle klimaforandringerne med en områdeplan for fremtidig afløbshåndtering

dato

Byrådet i Egedal Kommune vedtog den 31. januar 2024 en ambitiøs områdeplan for fremtidige afløbssystemer. Denne plan har til formål at sikre, at kommunens afløbssystemer er robuste nok til at håndtere fremtidens forventede stigning i regnmængder og samtidig tager hensyn til det omgivende miljø.

Den vedtagne områdeplan deler Egedal Kommune op i 17 unikke delområder. Prioriteringen af de forskellige opgaver er bestemt ud fra tre centrale faktorer: Mængden af regnvand, afløbssystemet skal kunne klare, behovet for vedligeholdelse af det eksisterende afløbssystem samt hensynet til det lokale vandmiljø.

I den første fase foreslås igangsættelse i Ganløse og Stenløse. Egedal Kommune har opstillet en tidsramme, der forventer at byrådet vil tage stilling til delområdeplanen for Stenløse Å's opland i løbet af 2025, mens godkendelsen af Ganløse's delområdeplan forventes i 2026 eller 2027.

En væsentlig del af arbejdet med områdeplanen er at sikre borgerinddragelse. Ved at lade borgerne få en stemme i denne proces, håber Egedal Kommune at få indsamlet værdifuld lokalviden og øge bevidstheden om vandets vej gennem landskabet.

I takt med at klimaforandringerne ændrer vores landskab, er det afgørende, at vore infrastrukturer er i stand til at tilpasse sig og absorbere disse ændringer. Med denne områdeplan for afløbssystemer har Egedal Kommune taget en vigtig skridt i den retning.


https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2024/februar/egedal-kommune-vedtager-omraadeplan-for-fremtidens-afloebssystem/
Kilde: Egedal Kommune