Bliv en del af Fælles om ungelivet - Søg spændende projektmedarbejderstilling i Egedal Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Nu har du muligheden for at søge en spændende stilling som projektmedarbejder i Egedal Kommune til projekt "Fælles om ungelivet".
I Egedal Kommune arbejder vi ud fra den strategiske devise om, at vi er "Fælles om opgaven". Vores erfaring er nemlig, at når vi virkelig lykkes med vores opgaveløsninger, er det, fordi vi ser opgaver i sammenhæng uden skelen til organisatoriske rammer. I Egedal arbejder vi derfor aktivt på at styrke de tværgående samarbejder. Og det er præcis dét, det handler om, når vi går i gang med det tværgående forebyggelsesprojekt "Fælles om ungelivet".

Om Fælles om ungelivet

Egedal Kommune er blevet udvalgt som programkommune i Sundhedsstyrelsens og TrygFondens forebyggelsesprogram "Fælles om ungelivet", der løber fra 2024-2027. 

"Fælles om ungelivet" er en bred, tværgående indsats, der har til formål at sikre det gode ungeliv, hvor alkohol, nikotinprodukter og rusmidler spiller en markant mindre rolle. Til at realisere dette samarbejdes der både med kommunale og lokale aktører, og med et særligt fokus på at engagere og involvere både forældre og andre civilsamfundsaktører som aktive medskabere af de bedste rammer for vores unge. 
Selve indsatsen er organiseret på tværs af forvaltningsområderne Skole, Kultur & Fritid, Sundhed & Omsorg og Socialområdet, samt i tæt partnerskab med Egedal Gymnasium. Projektet styres overordnet af en tværgående styregruppe med en arbejdsgruppe som det udførende led, og er organisatorisk forankret hos Ung Egedal, Egedal Kommunes Ungdomsskole.

Til at indgå i denne forebyggelsesindsats søger vi nu en dygtig og metodisk projektmedarbejder med masser af gå-på-mod, handlekraft og stærke netværkskompetencer.

Om jobbet og opgaverne

"Fælles om ungelivet" står på tre søjler: data, involvering og beskyttende faktorer. Som projektmedarbejder får du derfor en bred vifte af opgaver, som spænder fra behandling og formidling af data til tilrettelæggelse og facilitering af involverende processer, samt igangsættelse og udvikling af specifikke indsatser og tiltag. 
Din kontaktflade vil blive bred, og du skal indgå i dialog og samarbejde med unge, forældre, kollegaer fra andre faggrupper, frivillige og andre lokale samarbejdspartnere.

Helt konkret, skal du være med til at: 

  • Starte en ny og anderledes forebyggelsesindsats op fra bunden, som skal bidrage til at styrke og systematiser det tværgående samarbejde om unges trivsel og sundhed.
  • Behandle og præsentere data fra Ungeprofilundersøgelsen internt i organisationen og til aktører i lokalsamfundet, og sikre, at komplekse informationer omdannes til handlingsanvisende viden.
  • Indgå i dialog med centrale aktører, tilrettelægge og facilitere involverende processer samt opstarte relevante netværk. 
  • Bidrage til udviklingen og igangsættelse af tiltag og indsatser, der sikrer engagerede rollemodeller positive ungefællesskaber, samt ungemiljøer og -aktiviteter uden alkohol, rygning o.a. rusmidler.
 
Vores forventninger til dig:

Vi søger dig, der er en kompetent og dygtig projektmedarbejder og gerne har et par års erfaringer fra en lignende stilling i kommunalt regi eller f.eks. en NGO. Vi forventer, at du har en videregående uddannelse med et sundheds-/idrætsfaglig eller pædagogisk afsæt; gerne med fokus på forebyggelse og sundhedsfremme., og har erfaring fra en lignende stilling i kommunalt regi eller f.eks. en NGO. Derfor forestiller vi os, at du:

  • Er åben og tillidsvækkende, og kan inspirere andre og skabe følgeskab og engagement.
  • Er en dygtig formidler med gode kommunikative evner – både på skrift og i tale.
  • Motiveres af at arbejde med både strategiudvikling og direkte dialog med borgere o.a. aktører.
  • Arbejder godt sammen med forskellige grupper; herunder forældre, unge, frivillige, andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere.
  • Kan planlægge og gennemføre involverende processer – og trives med at stå i front.
  • Har et godt overblik og arbejder systematisk samt har evnen til at omsætte idéer til handling.
 
Du skal vælge os, fordi:

Hos os bliver du en del af en ambitiøs kommune, som sætter det tværgående samarbejde højt, og hvor det er helt legitimt og selvfølgeligt at række ud til kollegaer og samarbejdspartnere. Vi vil være "fælles om opgaven", for vi tror på, at vi sammen står stærkere - både i vores opgaveløsning og i vores arbejdsliv.
Du bliver ansat i Ung Egedal, der bl.a. rummer alle kommunens fritids- og ungdomsklubber, SSP-indsatsen, ungdomsskole og fritidsundervisning, den koordinerede ungeindsats og uddannelsesvejledning, et mindre STU-tilbud samt kommunens 10. Klassecenter. I Ung Egedal arbejder vi hver dag for at skabe de bedste rammer for det gode ungdomsliv i Egedal Kommune. 

Det betyder samtidig, at du bliver ansat i en organisation, hvor det gode arbejdsmiljø og kollegaskab vægtes meget højt. Vi forsøger altid at støtte og hjælpe hinanden, og så har vi plads til humor og en uformel omgangstone på arbejdspladsen. Dertil har du i vid udstrækning mulighed for selv at planlægge og tilrettelægge dit arbejde, så der er balance mellem arbejdsliv og familieliv – uden dog at slippe fokus på kerneopgaven.

Organisering

Fælles om ungelivet er forankret i Ung Egedal, og du kommer primært til at arbejde fra Ung Egedals hovedadresse i Smørum, hvor man finder vores administration og ledelsessekretariat, samt vores konsulent- og koordinatorkontor, som du vil blive en del af. Det tværgående samarbejde og opgaverne vil dog betyde, at arbejdsdagene kan foregå på forskellige lokationer i kommunen.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.
Stillingen er tidsbegrænset og løber fra d. 15. august 2024 til d. 31. december 2027.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er på 30 timer, hvor der i nogen grad må forventes opgaver uden for normal arbejdstid.
Kørekort B er en forudsætning. Egen bil er en fordel, men ikke et must, da køretøjer til lån kan bookes. Derudover er der gode transportmuligheder i Egedal og S-toget har hele fire stop på sin vej gennem kommunen.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål til stillingen kan rettes til leder af Ung Egedal, Thomas N. Feldborg Bruun, på tlf. 7259 9201 eller til programleder for "Fælles om ungelivet", Ida Nigard Rosendal, på tlf. 7259 9207.
Læs mere om "Fælles om ungelivet" Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Ansøgningsfrist og dato for samtale

Sidste frist for ansøgning er søndag d. 2. juni 2024 kl. 23.59.
Samtaler afholdes mandag d. 10. juni 2024.
Der vil i forbindelse med ansættelsesprocessen blive indhentet børneattest samt blive taget referencer.

Vi glæder os til at høre fra dig!


Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=69b2d75a)

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Egedal Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Egedal Kommune, Hindbærvangen, 2765 Smørum

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 02-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6050005

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet